Zewnętrze: mocne zużycie

Niezrozumiałe drugie dziecko w rodzinie pistoletów maszynowych – mały magazynek UMP45 to jedyna wada tej wszechstronnej broni do starć na krótkim zasięgu.

Kolekcja spektrum